Energi i hemmet

Förutom energiåtgång till uppvärmning, som vi behandlar separat (se “uppvärmning”), används mycket energi i hem och på kontor. Vanligen kan man lätt minska den energi man gör av med.

Två olika sorters energiåtgång

Enkelt sett kan man titta på två olika sorters energiåtgång – den energi som används i hemmet eller på kontoret och den energi som går till att producera de saker som används i hemmet eller på kontoret. Exempelvis går det åt energi till att producera och transportera maten som vi äter. Samtidigt gör vi av med ytterligare energi till maten i hemmet genom förvaring och tillagning.

Minska din elåtgång i hemmet

Som vi redan nämnt går i genomsnitt 25 % av elkostnaderna till hushållsel. I ett genomsnittligt svenskt hem går 6 000 kwh/år till hushållsel. Den här siffran kan man minska. Här är några exempel:

 • Låt inte elektriska maskiner stå på standby.
 • Byt till mer energisnåla vitvaror, tv-apparater, datorer m.m.
 • Använd lågenergilampor.
 • Låt inte laddare sitta i kontakten när de inte används.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Koka upp vatten i vattenkokare istället för på platta.
 • Kör diskmaskin och tvättmaskin när du kan fylla hela maskinen

Energipåverkan utanför hemmet

All energi som hemmet förbrukar syns inte på din elräkning. De produkter vi använder i hemmet produceras vanligen någon annanstans och därför måste vi även fundera på vad det är vi konsumerar. Här är några exempel på vad vi kan göra:

 • Köp ekologisk och närproducerad mat.
 • Ät hellre pasta, potatis och matvete än ris.
 • Planera dina matinköp så att du slipper slänga mat.
 • Köp kläder och textilier som tillverkats av ekologisk bomull.
 • Ta inte bilen i onödan utan åk kollektivt, cykla och promenera.
 • Välj en bil som är bättre för miljön.
 • Konsumera mindre.
 • Köp saker på second-hand.
 • Återvinn och ge användbara saker du vill göra dig av med till second-handbutiker.

Välja el

Det är du som väljer vilken el du använder. Idag kan man välja elhandelsbolag och många gånger även exakt vilken sorts el du betalar för. Exempelvis kan man välja elhandelsbolag som endast köper in förnyelsebar energi eller betala lite extra för att få vindkraftsel. Du får inte vindkraftsel i dina eluttag; man kan inte reglera elen på det sättet, men det garanteras att elhandelsbolaget köper in just så mycket el från vindkraft, som täcker din andel.

Sen kan man köpa andelar i vindkraftsverk och på det sättet garantera att man får just vindkraftsel.

Producera egen el

Att producera egen el är fortfarande ganska ovanligt, även om framför allt solceller har ökat något de senaste åren. När det gäller egenproducerad el är det främst vindkraft och solceller som gäller. Båda metoderna är fortfarande mycket dyra och det dröjer innan installationen lönar sig. Vanligast är det med egenproducerad el i sommarstugor och på andra platser där man inte kan ansluta sig till elnätet. Oftast är det mer lönsamt att installera en värmepump och minska sin energikonsumtion, än att producera egen el.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *