Uppvärmning

Den stora energiboven i hemmet är uppvärmningen. Vill du vara snäll mot klimatet och minska din elkonsumtion bör du se över din uppvärmning.

75 % av elen går till värme

I ett genomsnittligt svenskt hus går ca 75 % av energikostnaderna till uppvärmning och produktion av varmvatten. Om man vill minska sina elkostnader och sin energikonsumtion är detta en bra post att angripa.

fördelning av elförbrukning i svenska hus

Elförbrukning i ett genomsnittligt svenskt hus. Uppgifterna kommer från Energimyndigheten. 

De övriga elkostnaderna (25 %) går till hushållselen och dit räknas lampor, datorer, tv-apparater, kylskåp, tvättmaskiner m.m. Det är naturligtvis bra att göra förbättringar även här, men man får räkna med att effekten av förbättringar inom posten för hushållsel inte får lika stor påverkan, som om man gör något åt uppvärmningen.

Vad kan jag göra åt uppvärmningen?

Det finns mycket man kan göra för att minska elåtgången till uppvärmning. Dels kan man förbättra hemmets isolering, så att inte värme försvinner ut ur huset i onödan och dels kan man byta värmekälla.

Byta värmekälla

Det finns en rad olika värmekällor att välja mellan och den mest energieffektiva brukar vara värmepumpen. Andra alternativ är exempelvis solfångare eller pelletspanna.

Värmepumpar sparar energi

Med en värmepump kan du vanligen spara runt 50-75 % av uppvärmningskostnaderna. Det finns en rad olika sorters värmepumpar och en värmepump brukar idag vara standard i nybyggnationer, för att man ska kunna möta de stränga energikraven för nybyggen. Om du bor i ett äldre hus, kan värmepumpen utgöra den största möjligheten att spara energi.

Luft-luftvärmepumpen – stor energibesparing vid direktel

Det som gör luft-luftvärmepumpen så populär, är främst att den sprider värme via inomhusluften. Visserligen är det mer effektivt med vattenburen värme, men att installera vattenburen värme i ett hus med direktel brukar kosta runt en kvarts miljon – att installera en värmepump brukar landa på 15 000 till 25 000 kronor. Genom en stor besparing brukar värmepumpen gå med vinst efter ca 2 år. Luft-luftvärmepumparna är mycket vanliga i hus med direktverkande el, sommarstugor, garage och som komplement till annan uppvärmning.

Idag har många luft-luftvärmepumpar även möjlighet att ge underhållsvärme på ca 10 grader. Du får dessutom både luftrening och luftkonditionering.

En luft-luftvärmepump ger inte varmvatten och många väljer att installera en enklare (och billigare) frånluftsvärmepump eller luft-vattenvärmepump, för att få billigare tappvatten och låter en luft-luftvärmepump ta hand om den övriga uppvärmningen.

Andra värmepumpar

De andra värmepumparna ger varmvatten och uppvärmning via vattenburna system. De hämtar energin från olika källor och skiljer sig därför åt i pris och möjlig besparing.

Värmepump Energikälla
luft-vattenvärmepump utomhusluften
frånluftsvärmepump ventilationsluften
bergvärmepump berggrunden
ytjord/markvärmepump marken
grundvattenvärmepump grundvattnet
sjövärmepump sjövatten

Värmespridning via varmvatten är mer effektiv än via luften och värmen hindras inte av stängda dörrar.

Isolering

För att minska sina energikostnader kan man också öka isoleringen. Det bästa är naturligtvis om man tänker på detta redan när man bygger hus, men man kan också göra mycket åt ett befintligt hus, särskilt när man ändå håller på med underhåll. Vanligen brukar man förbättra isoleringen på vinden, i ytterväggarna eller byta fönster.

Nytt hem?

Om du ska flytta, är det verkligen läge att fundera över uppvärmningen. Nybyggen är idag mycket energisnåla och kan därför bli betydligt billigare att bo i. Samtidigt finns mer eller mindre energisnåla hus och lägenheter. I vissa fall har man verkligen satt miljö och energibesparing i centrum. Köper du ett äldre hus, är det idé att titta över vilka förbättringar som redan är gjorda och om se till att man har råd med nödvändiga förbättringar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *